Åpningstider: Mandag til Fredag 08:00 – 18:00 // Lørdager 10:00 – 15:00

Adr: Parkveien 76, 0254 Oslo   //  Tlf: 22 56 13 49   //  E-post: info@sollirenseri.no

MAP